وینگ چون کونگ فو، پرواز در اوج آسمان هنرهای رزمی
 بروس لی
در کنار سیفو ایپ من استاد بزرگ وینگ چون

تمرین با آدمک چوبی وینگ چون

تمرین چی سائو وینگ چون

 

 

 

 

 

 

دانلود نمایش چی سائو بروس لی (1)

دانلود نمایش چی سائو بروس لی (2)

دانلود تمرین چی سائو بروس لی با کیمورا

دانلود آموزش چی سائو بروس لی در فیلم لانگ استریت

اجرای فرمهای وینگ چون

فرم سیونیم تائو (تان سائو)

فرم سیونیم تائو (وو سائو)

فرم چام کیو (بونگ وو)

استفاده از گارد وینگ چون

 

مشت مستقیم وینگ چون

ضربات پای وینگ چون

دیگر تکنیکهای وینگ چون

مشت یک اینچی

دانلود نمایش مشت 1 اینچی و مستقیم بروس لی

نوک سائو

چان سائو

لاپ سائو

 

دانلود تمرین لاپ سائو بروس لی

بونگ سائو

بونگ وو

آرنج سیونیم تائو

فاک سائو مشت (ضد حمله هوک)

گام سائو مشت (ضد حمله لگد دورانی)

دانلود اجرای تکنیکهای وینگ چون بروس لی

|+| نوشته شده توسط سیهینگ مهدی در دوشنبه پنجم مهر 1389
 جکی چان
استفاده از گارد وینگ چون

تمرین با آدمک چوبی وینگ چون

دانلود کلیپ آدمک چوبی جکی چان

 

|+| نوشته شده توسط سیهینگ مهدی در دوشنبه پنجم مهر 1389
 استیون سیگال
به زودی افزوده خواهد شد
|+| نوشته شده توسط سیهینگ مهدی در دوشنبه پنجم مهر 1389
 تونی جا
به زودی افزوده خواهد شد
|+| نوشته شده توسط سیهینگ مهدی در دوشنبه پنجم مهر 1389
 جت لی
به زودی افزوده خواهد شد
|+| نوشته شده توسط سیهینگ مهدی در دوشنبه پنجم مهر 1389
 نیکلاس کیج
دان چی و چی سائو

دانلود کلیپ دان چی و چی سائو نیکلاس کیج

|+| نوشته شده توسط سیهینگ مهدی در دوشنبه پنجم مهر 1389
 
 
بالا